Hur vi jobbar.

Vi hanterar alla bilder med samma grundläggande process, skillnaden är ofta hur mycket interaktion som behövs, och hur mycket förändringar som ska göras i bilden. I en optimal process får vi ge en input redan vid avbildningen där vi får med vår färgreferens. Det ger oss möjlighet att säkerställa att färger återges som de ser ut i verkligheten.

I en storvolymsproduktion, där hundratusentals bilder ska hanteras, är det av största vikt att arbeta med färgreferenser. Då kan vi med ML och matematik använda vår hårt testade produktionsprocess. Med stora volymer krävs förutsägbarhet på ett helt annat sätt. Det finns inte tid och ekonomi att hantera bilder på samma individuella sätt, som vid en fristående bildserie. Men, även om volymerna är riktigt stora och flera tusen om dagen, så tullar vi inte på bildens färger eller dess kvalité, vi har erfarenheten och kunskapen hur processer för detta bör se ut.

Vår process:

Så här konverterar vi stora mängder bilder

#1 Foto

En eller flera bilder laddas upp i vårt system.

#2 Autentisering

Läser in data från bilderna.

#3 Bearbetning

Automatisk bearbetning av bilderna, möjlighet till interaktion.

#4 Kvalitetskontroll

Säkerhetsställande av våra erfarna retuschörer.

#5 Godkänd bild

Bilder exporteras i rätt format, upplösning och färgprofil.

#1 Foto

En eller flera bilder laddas upp i vårt system.

#2 Autentisering

Läser in data från bilderna.

#3 Bearbetning

Automatisk bearbetning av bilderna, möjlighet till interaktion.

#4 Kvalitetskontroll

Säkerhetsställande av våra erfarna retuschörer.

#5 Godkänd bild

Bilder exporteras i rätt format, upplösning och färgprofil.

Våra kunder:

Mods LAB: Kunskapen om färg finns i vårt DNA.

Färger förtjänar att avbildas korrekt, vilket de tyvärr inte alltid görs – inte ens med de senaste kamerorna eller ljus blir färgerna helt korrekta. Det finns otaliga parametrar som gör att många färger inte avbildas korrekt vid fototillfället. Allt detta går dock att lösa med matematik. Men känd teknik, men applicerad på ett nytt sätt får vi en mycket bättre utgångspunkt, och kan sedan bearbeta bilden till perfektion.