Kunskap om färg.

För att säkerställa en produkts färgåtergivning, behövs mätningar och referenser. Med lång erfarenhet av profilhantering och color management inom tryck, så applicerar vi samma omsorg till dagens digitala bilder.

RAW-filer innehåller otroligt mycket information, och oavsett fabrikat så hanterar vi det i våra flöden.. RAW är en matematisk beskrivning av vad CCD sensorn i kameran registrerade vid avbildningen, men alla CCD är olika och ger en variant av sanningen. Det finns färdiga profiler som kompenserar för CCD avvikelser, och detta ger en bättre bild. Men det ger inte hela sanningen, då ljusets kvalité, objektets reflektion och många flera parametrar påverkar hur ljus och färg avspeglas. För att få en sanning behövs kända parametrar som vi kan förhålla oss till och mäta. Det gör vi med klassiska små färgreferenskartor som placeras med i bilden som avbildas.

Färgreferenskartor försvinner sedan med automatik i den färdiga bilden. Referensen detekteras och mäts, och vi bygger sedan en unik färgprofil för varje individuell bild. Det säkerställer, framförallt i stora volymproduktioner, att oavsett ljus under dagen och kamerans inställningar att färgerna alltid säkerställs.

Detta är absolut kritiskt i stora volym produktioner, att kunna lita på sin process. Det går inte att leta upp varuprover, färghantera och skapa alternativa processer för vissa bilder, det tar tid och kostar pengar.

Acceptera aldrig fel
färgåtergivning.

Vi har tekniken och kunskapen.